skip to Main Content
ขอต้อนรับเข้าสู่ บล็อกสุขภาพ : Health Blog 66-82-339-9047 Line ID: ciham35
เครื่องวัดความดันโลหิต

อย่ามองข้าม! สาเหตุที่ต้องมีเครื่องวัดความดันติดบ้าน

ผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงวัย คือบุคคลที่เราเคารพนับถือใจ เปรียบได้เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานในหลาย ๆ ครอบครัว เป็นบุคคลที่เราต้องดูแลเอาใจใส่อย่างมาก โดยเฉพาะกับเรื่องสุขภาพ เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะก็เริ่มน้อยลง ทำให้พวกเขาเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพตามมา ซึ่งภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ คงหนีไม่พ้น.. “ความดันโลหิตสูง” แม้ภาวะความดันโลหิตสูงจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตโดยตรง แต่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเสื่อม และอื่น ๆ อีกมากซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด วิธีการสังเกตอาการได้ง่าย…

อ่านรายละเอียด
Back To Top